Eventuellt lider du av låg sexuell självkänsla och känner dig oönskad. Detta kan starkt påverka din sexuella självacceptans. Om du inte kan tro att någon kan hitta dig sexuellt attraktiv, kanske du inte accepterar dina sexuella impulser eller känslor, eftersom du fruktar att du aldrig kommer att kunna tillfredsställa dem. Du kan behöva göra personlig […]